ชื่อ - สกุล :นายบุญรอด กาศยัง
ตำแหน่ง :รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :รักษาความปลอดภัย
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาความปลอดภัย