ชื่อ - สกุล :นายสุรฉัตร พันธ์น้อย
ตำแหน่ง :พนักงานซ่อมบำรุง
หน้าที่หลัก :งานซ่อมบำรุง
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานซ่อมบำรุง