[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SukhirinHospital
โรงพยาบาลสุคิริน ( Sukhirin Hospital )
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 073656178 แฟกซ์. 073656000 ***
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Barneyxcq]
 
 
   
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

 
 
   


  

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
    เรื่อง : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลสุคิิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

เจ้าของผลงาน : admin
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 16376    จำนวนดาวน์โหลด : 2295 ครั้ง
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 3 ครั้ง.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :

                 จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลสุคิิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
 

                 - ครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลสุคิิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  จำนวน ๑ รายการ

                      ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าวข้างต้น
                 ๒. ไม่เป็นผู้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้เวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดนราธิวาส ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้


ดาวน์โหลด  ( เอกสาร ) 

สอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบลงทุนปี 61 โรงพยาบาลสุคิริน 21 / ธ.ค. / 2560
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน สำหรับโรงพยาบาลสุคิิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 11 / ก.ย. / 2555
      สอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน สำหรับโรงพยาบาลสุคิิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 7 / ส.ค. / 2555โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
ผู้พัฒนา นายมารูเด็น อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศ