[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by SukhirinHospital
โรงพยาบาลสุคิริน ( Sukhirin Hospital )
*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190 โทร. 073656178 แฟกซ์. 073656000 ***
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Barneyxcq]
 
 
   
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

 
 
   


แผนผังหน่วยงาน
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ‡เธฒเธ™เน€เธงเธŠเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธง
Click เพื่อดูประวัติ
นายเทพนรินทร์ นราวิทย์เสรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าการสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นายชนินทร์ บำรุงศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นางนวอร นรานุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นางอรวรรณ เรืองดิษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรุโณทัย พูลเทพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นายโอรส เทพษร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุทธินี เม่นฉาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นางแวรอกายะ เบ็ญโซ๊ะมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
Click เพื่อดูประวัติ
นายทวีวัฒน์ วรรณวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นายอาซิด ดาโอ๊ะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุพรรณา เสือกลับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พนักงานสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพัชนี ชูฉางหวาง
นักจิตวิทยา
จิตวิทยา
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมลิกากานต์ สุขไสย
นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
Click เพื่อดูประวัติ
นางวันทนา สายแวว
อสม.
อสม.
Click เพื่อดูประวัติ
นางดารารัตน์ ประศรี
อสม.
อสม.
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มงานผู้อำนวยการ
2 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
3 : กลุ่มงานเทคนิคบริการ
4 : กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
5 : กลุ่มงานการพยาบาล
6 : กลุ่มงานเภสัชกรรม
7 : กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
ผู้พัฒนา นายมารูเด็น อูมา เทคโนโลยีสารสนเทศ